بایگانی پست ها برای بهمن 1401

چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش کیش 1401

بدینوسیله از فرهیختگان ارجمند دعوت به عمل می آید از توانمندی ها و محصولات شرکت ئاورینگ ماد صنعت در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش کیش بازدید فرمایند.
ادامه مطلب

حضور شركت ئاورينگ ماد صنعت در نمایشگاه تخصصی صنعت نفت خوزستان 1401

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت گاز گچساران از شرکت ئاورینگ ماد صنعت با همراهی جناب آقای مهندس ذوالرحمی دبیر انجمن ستصا   ? سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان
ادامه مطلب

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان 1401

بدینوسیله از فرهیختگان ارجمند دعوت می شود از توانمندی ها و محصولات شرکت ئاورینگ ماد صنعت در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بازدید فرمایند.
ادامه مطلب