بایگانی پست ها برای اسفند 1400

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 1400

بدینوسیله از کلیه فرهیختگان صنعت دعوت بعمل می آید از غرفه این شرکت در “نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 1400” که از تاریخ 17 تا 20 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان در سالن خلیج فارس، غرفه 223 برگزار می گردد بازدید بعمل آورند.

ادامه مطلب