پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

• طراحی، مهندسی و ساخت Belt Oil Skimmer– شرکت پالایش نفت آبادان
• ساخت جعبه‏ های چوبی عملیات مغزه گیری – شرکت ملی حفاری ایران
• طراحی، مهندسی، تامین متریال و ساخت اسکیمر شناور Floating Skimmer- شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

برخی از پروژه های خاتمه یافته

• طراحی، مهندسی و تامین متریال پکیج API Separator – پتروشیمی ایلام
• طراحی، مهندسی و ساخت Belt Oil Skimmer– شرکت پالایش نفت آبادان
• طراحی، مهندسی، تامین متریال و ساخت سیستم نمونه گیری Sampling System- پتروشیمی ایلام-شرکت نورهان صنایع
• تامین و ساخت Wooden Block (Hard Wood) – مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDEMCO
• تامین و ساخت Wooden Block (Hard Wood) – پتروشیمی کنگان – شرکت تاشا صنعت پارس
• تامین و ساخت Insulation Block – پتروشیمی کنگان – شرکت تاشا صنعت پارس
• تامین و ساخت جعبه‏های چوبی عملیات مغزه گیری – شرکت ملی حفاری ایران
• طراحی و ساخت Spray Nozzle – پتروشیمی ایلام
• طراحی و ساخت Fusible Plug – پتروشیمی ایلام
• تامین چسب نسوز 1,100 °C کوره های REFORMER – شرکت استیم

برای اولین بار در ایران

• ‫طراحی و ساخت تجهیز Mechanical Interlock شیرآلات صنعتی (برای اولین بار در ایران) – شرکت گسترش شیرسازی‬‬‬‬
• طراحی و ساخت تجهیز Flame Arrester (برای اولین بار در ایران) مخازن و لوله ها – پتروشیمی ایلام
• طراحی و ساخت Gauge Hatch (برای اولین بار در ایران) – پتروشیمی ایلام

سایر پروژه ها

• طراحی، مهندسی و تامین متریال پکیج API Separator – پتروشیمی ایلام
• تامین و ساخت Wooden Block (Hard Wood) – مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی PIDEMCO
• تامین و ساخت Wooden Block (Hard Wood) – پتروشیمی کنگان – شرکت تاشا صنعت پارس
• تامین و ساخت Insulation Block – پتروشیمی کنگان – شرکت تاشا صنعت پارس
• طراحی و ساخت Spray Nozzle – پتروشیمی ایلام
• طراحی و ساخت Fusible Plug – پتروشیمی ایلام
• تامین چسب نسوز 1,100 °C کوره های REFORMER – شرکت استیم