بایگانی پست ها برای اردیبهشت 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ۱۴۰۱

بدینوسیله از کلیه فرهیختگان صنعت دعوت بعمل می آید از غرفه این شرکت در “بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ۱۴۰۱” که از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در سالن 38A، غرفه 3046 برگزار می گردد بازدید بعمل آورند.

ادامه مطلب